Azonnali segítséget kér a magyar logisztikai szakma – Itt a 7 pontos válságjavaslat a kormánynak

Azonnali intézkedéseket kér a kormánytól, és ennek érdekében 7 fő javaslatot fogalmazott meg a magyar logisztikai szakma. A Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (MKIK) a meghatározó szakmai szövetségekkel és a Logisztikai Egyeztető Fórum tagjaival együttműködve a logisztikát, fuvarozást érintő, legsürgősebben megoldandó feladatokat állította össze.

NEM OMOLHAT ÖSSZE AZ ORSZÁG LOGISZTIKAI RENDSZERE

A kormánynak eljuttatott javaslatcsomag kitér arra, hogy a logisztikai és fuvarozási ágazat nélkülözhetetlen a járvánnyal szembeni védekezésben és a lakosság ellátásában.  A logisztikai ágazat szerepe meghatározó abban is, hogy a vészhelyzetet követően hogyan és milyen gyorsan tud majd talpra állni a gazdaság. Éppen ezért az ország logisztikai rendszere nem omolhat össze, ez mind a kormány, mind a szakmai szövetségek, mind a piaci szereplők közös felelőssége. Azonnali intézkedéseket javasolnak, hogy szállítandó áruk mennyiségével arányosan (élelmiszer, gyógyszer, védőfelszerelés stb.) az áruszállítási folyamatok felgyorsuljanak.

Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara (MKIK) a meghatározó szakmai szövetségekkel és a Logisztikai Egyeztető Fórum tagjaival együttműködve összeállította a logisztikát, fuvarozást érintő, legsürgősebben megoldandó feladatokat. Az ágazati válságkezelés legfontosabb első 7 pontja alkalmas lehet arra, hogy ezekkel a kormányzat hatékonyan és azonnal segítse az ágazatot. Íme a hét pont:

1. Az Operatív Törzs munkáját segítve, javasolják, hogy munkájukban vehessen részt legalább egy makro és mikró elosztással foglakozó logisztikai szakember, akinek erős kapcsolatai vannak a logisztikai, fuvarozási alágazatok meghatározó szereplőivel.

2. A veszélyhelyzet idejére a szállítás, logisztika (közút, vasút, vízi, légi) frontszemélyzetét és a gazdálkodó szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személyt a közforgalmú személyszállításhoz hasonlóan nyilvánítsák kiemelt közfeladatot ellátó személyeknek. Az ágazat dolgozói kapják meg az ebből eredő kiemelt védelmi státuszt, egységes protokollt az országba való beléptetésre, a gyorsított ügyintézést, a lejáró időszakos vizsgák halasztási lehetőségét, fokozott büntetőjogi védelemben részesüljenek. Kaphassanak ingyenes koronavírus gyorsteszteket a külföldről hazatérő járművezetők (közút, vasút, víz, légi fuvarozás) és tegyék számukra is soron kívül elérhetővé a szükséges védőfelszereléseket (szájmaszk, kesztyű, ahol szükséges, védőruha stb.).

3. A kormány terjessze ki a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendeletet a logisztikai és fuvarozási szektorban érintett, alábbi TEÁOR számok alá sorolt gazdasági szereplőkre is:

 • 49.20  Vasúti áruszállítás
 • 49.41  Közúti áruszállítás
 • 50.20  Tengeri áruszállítás
 • 50.40  Belvízi áruszállítás
 • 51.21  Légi áruszállítás
 • 52.10  Raktározás, tárolás
 • 52.21  Szállítást kiegészítő tevékenység
 • 49.3 Egyéb szárazföldi személyszállítás
 • 49.39  M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
 • 50.10 .Tengeri személyszállítás
 • 50.30 .Belvízi személyszállítás
 • 51.10 Légi személyszállítás
 • 5229 Szállítást kiegészítő tevékenység (vámügynöki szolgáltatások)
 • 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

4. Hatósági akadálymentesítés – a jelenlegi adminisztratív és fizikai forgalmi akadályok azonnali megszüntetése, szükség szerint jogszabály változtatással és nemzetközi egyeztetéssel.

 • Az áruszállítást felügyelő, döntésre képes és jogosult hatósági szervek 0-24 ügyeleti rendjének biztosítása. A származási okmányok kiadásának feladatkörét ki kell venni a kamarák, konzuli szolgálatok csökkentett ügyfélszolgálati nyitvatartási rendjéből.
 • Zöldfolyosós áruszállítási útvonalak kijelölése a meghatározott vészhelyzeti tranzit és nemzeti szállítmányok szállításra. (A tranzit akadályozása akadályozza a nemzeti forgalmat is.)
 • Vám, áfa visszatérítések, vámigazgatási jogorvoslatban megítélt összegek gyorsított kifizetése. Jelenleg ez átlag 60-70+ nap – pl. az áprilisi adóbevallás ÁFA visszatérítése júniusban lenne esedékes – ezek az összegek most életbevágóan fontosak lehetnek a vállalkozásoknak. 
 • Kérik a hatósági és államigazgatási eljárások lefolytatásának jelentős és azonnali felgyorsítását.

5. Azonnal bevezethető, gyors és nagy hatású gazdaságélénkítő intézkedésekként javasolják az EU-s pályázatok kifizetésének felgyorsítását – pl. 80%-t azonnal, 20%-t később az elszámolás ellenőrzését követően

6. A logisztikán belül a gyártási logisztikára különösen ki kell terjeszteni azon intézkedéseket, amellyel a kormány az általános munkahelyvédelmet támogatja. Míg a fuvarozók, szállítmányozók sofőrhiánnyal néznek szembe, a gyártási folyamatokat kiszolgáló logisztikai szervezetek (pl. az átmeneti üzem leállásokban érintett autóipari nagyvállalatok logisztikai alvállalkozói), több ezres nagyságrendben lesznek kénytelenek embereket elbocsátani (jelenleg kényszerszabadságolások vannak, 2 héten belül már várhatóan fizetés nélküli szabadságolás, elhúzódó válsághelyzet esetében végső soron elbocsátások).

7. Mielőbb el kell kezdeni a felkészülést a közúti fuvarozás kapacitásának csökkenésére (gépkocsivezetők és a háttérszemélyzet betegség miatti kiesése). A felkészülés során fel kell mérni, hogy milyen módon tudja a vasúti/vízi fuvarozás ezeket a fuvarozási igényeket pótolni. Ilyen lehet pl. a hajós társasági üres konténerek bevonása a kontinentális forgalomba, céltámogatási rendszer azonnali bevezetése a vasúti (egyes kocsi, kombinált és irányvonati forgalomban), vágányzárak felülvizsgálata a zavartalan vasúti közlekedés biztosítása érdekében, a felszabaduló személyszállítási kapacitások átcsoportosítása, a futárszolgálatok kapacitásbővítése taxisokkal.

TOVÁBBI JAVASLATOK: ZÖLD FOLYOSÓ, MUNKAHELYEK MEGTARTÁSA, VASÚTI FUVAROZÁS

További javaslatok: zöld folyosó, kedvezményes hitel, elektronikus CMR

 • Elsőbbséget kell biztosítani a lakosságot élelmiszerrel ellátó és az egészségügyi rendszer ellátási folyamatainak, a belföldi csomópontok között, fuvarozási zöld folyosók biztosításával. Ez összhangban van az EU-s törekvésekkel is.
 • Biztosítsák, hogy az állatgyógyászati készítmények és állati takarmányok, eledelek illetve e termékek gyártásához szükséges alapanyagok, továbbá az állattartó telepek technológiai eszközei (továbbiakban: termékek) a humán gyógyszerrel essenek egy kategóriába. Mentesüljenek a mindennemű korlátozás alól, hiszen ezek a termékek egyrészt az élelmiszertermelés zavartalan működéséhez, a lakosság élelmiszerrel történő ellátásához szükségesek.
 • Javasolják, hogy a fizetőképesség fenntartása és a körbetartozások elkerülése érdekében az állam biztosítsa gyors és egyszerű, kedvezményes hitel felvételi lehetőségét a logisztikai és fuvarozás szektorban érintett (korábban felsorolt TEÁOR besorolású) cégek részére, állami hitelgarancia mellett.
 • Kérik, hogy a NAV vizsgálja felül az elektronikus úton benyújtott számlára és teljesítési igazolásra (pl.: CMR fuvarlevél) vonatkozó szabályozását. Lehetőség szerint biztosítsák, hogy ezen okmányok ne csak eredetiben, hanem az elektronikus úton való benyújtást követően elfogadottak minősüljenek a NAV és minden piaci szereplő által.
 • A magyar exportnak kulcskérdése, hogy elegendő szállítási kapacitás (konténer) álljon rendelkezésre. Az export támogatása érdekében hatósági intézkedés lehet szükséges ahhoz, hogy a vészhelyzet idején üres konténer ne hagyhassa el az országot.

Munkahelyek megtartása

 • Az ágazat lehetőség szerint valamennyi, de legalább a kulcs munkaköreit (targoncakezelő, gépkocsivezető, hajóvezető, vonatvezető forgalomirányító raktári munkás stb.) kiemelt munkakörként és hiányszakmaként javasolják kezelni, a munkavállalók esetében a munkáltató mentesüljön a munkabér után közterhek megfizetése alól. A munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a havi 7710 Ft-os egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettség maradjon meg a veszélyhelyzet idejére és az azt követő három teljes hónapban.
 • Azonnali intézkedést kíván a munkahelyek megtartása, mert az alkalmazottak (gépjárművezetők, raktári dolgozók, adminisztrátorok) tömeges elbocsátására lehet számítani. A bevételek elmaradása nem teszi lehetővé a bérek és járulékok fizetését, a munkáltató kénytelen vagy elbocsátani, vagy fizetés nélküli szabadságra küldeni a gépkocsivezetőket. Nem megoldás a távmunka elrendelése sem, mert a szállítási szolgáltatás nem váltható más tevékenységgel, illetve csak személyesen végezhető. A tömeges elbocsátások elkerülése és a válság utáni gyorsabb és gördülékenyebb talpra állás érdekében javasolják, hogy német csökkentett munkaidő (Kurzarbeit) szabályozáshoz hasonló feltételek legyenek elérhetőek a magyar gazdasági szereplők részére is.
 • Javasolják, hogy a vészhelyzet ideje alatt a munkaviszony megtartása mellett fizetés nélküli szabadságra küldött dolgozó járulék fizetése nélkül is minősüljön biztosítottnak.
 • Javasolják továbbá, hogy az állam nyújtson segítséget a munkáltatóknak a gépkocsivezetők kiesett jövedelmének pótlására, amennyiben  akár külföldön akár Magyarországon karantén miatt nem tudnak munkát végezni.

Járulékfizetési kötelezettség átmeneti eltörlése

A munkaviszonyban foglalkoztatottak mellett az egyéni vállalkozók és a vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatottak utáni közterhek megfizetése is veszélybe kerül. Javasolják, hogy a főfoglalkozású egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, illetve a főfoglalkozású társas vállalkozó jövedelme a veszélyhelyzet időtartama alatt mentesüljön a minimum járulékfizetési kötelezettség alól.  

Áfa és online számlák

A veszélyhelyzet alatt és az azt követő időszakban gyakori fizetési nehézségekre lehet számítani. Komoly veszélyt jelent a meg nem fizetett számla okozta pénzhiány. A gondot fokozza, hogy a felszámított általános forgalmi adót a pénzügyileg nem rendezett számlák után is be kell fizetni.

Javasolják,

 1. a pénzfogalmi áfa választhatósága értékhatárának, és a választás időkorlátjának időszakos eltörlését,
 2. az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a 2020. július 1-jétől tervezett, számlákra vonatkozó online adatszolgáltatás bevezetésének elhalasztását.

Társasági adó, egyéni vállalkozók vállalkozói adója

A vállalkozások valamennyi erőforrásukat feltehetően a fizetőképességük fenntartására, forgóeszköz finanszírozására fordítják. Ilyen körülmények között a tervezett beruházásokat a vállalkozás önhibáján kívül nem tudja megvalósítani. Javasolják, az előző években megképzett fejlesztési tartalékok felhasználásaira előírt időkorlát legalább 2 évvel történő megnövelését.

Egyéb adó

Javasolják az adózó kérelmére a KIVA, a társasági adó, illetve az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadója és az osztalék utáni szociális hozzájárulási adója adónemekben automatikus pótlékmentes fizetési halasztás, illetve részletfizetés engedélyezését.

Casco biztosítás szüneteltetése

Javasolják, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a jelenleg piaci alapon hozott döntéssel ellentétben a biztosító társaságok kötelezően kövessenek egységes gyakorlatot abban a tekintetben, hogy amennyiben az ideiglenesen forgalomból kivont járműre a vállalkozás casco biztosítást is kötött, úgy legyen lehetősége egy, a biztosító társaságnak címzett nyilatkozattal a casco biztosítást is szüneteltetni, vagy a vállalkozás választása szerint csökkentett tartalommal igénybe venni (pl. elemi kár).

KGFB

A biztosítási feltételeken a Biztosítók az ügyfelek számára kedvezőtlenül, egyoldalúan nem módosíthatnak. Közúti árutovábbítási vagy közúti személyszállítói engedéllyel rendelkező vállalkozások esetében kormányrendelettel biztosítsanak fizetési moratóriumot a veszélyhelyzet idejére, illetve az azt követő három hónapos időtartamra.

Mérlegleadás kitolása, súlykorlátok eltörlése

 • Az ágazathoz tartozó vállalkozások mérleg leadási határidejét javasolják szeptember 30-ra változtatni.
 • Töröljék a határátkelőhelyeket átlépő tehergépkocsikra vonatkozó súlykorlátozásokat (például: Sopron, Kópháza).
 • Kezdeményezik a Nemzeti Tengelysúlymérő Rendszer bírságolási moduljának felfüggesztését a veszélyhelyzet teljes időtartamára, tekintettel arra, hogy a gépkocsivezetők a rakodást a szokott módon nem tudják felügyelni.
 • Az árubeszállítás zökkenőmentes biztosítása érdekében kérik, hogy a szükségállapot idejére oldják fel a behajtási engedéllyel megközelíthető közterületekre vonatkozó súlykorlátozásokat.
 • Javasolják, hogy a gépjárművezető és fuvarozó vállalkozások működéséhez szükséges okmányok (GKI, ADR, PÁV, szakmai irányító képesítés, stb.) legyenek érvényesek 2020. december 31-ig abban az esetben is, ha azok időközben lejárnának. Ugyanígy kérik a tachográf illesztésének év végéig történő automatikus meghosszabbítását.
 • Piacfelügyeleti díj: a vállalkozások kiadásait csökkentheti a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 15/A §. (1) bekezdésében meghatározott piacfelügyeleti díj megfizetése alóli mentesítés a vészhelyzettel érintett gazdasági évben.
 • Javasolják a gépjárművezetők belföldi és nemzetközi napidíjának emelését.
 • Csökkentsék az EKÁER jelentésekhez kapcsolódó hiányos adatok utáni szankciót, növeljék meg a bejelentési kötelezettség súly és értékhatárait.
 • Mérlegeljék az EKAER átmeneti egyszerűsítését.
 • Biztosítsák, hogy azon vállalkozások logisztikai központjai, raktárai, amelyek élelmiszerrel, védőfelszereléssel, állatgyógyászati termékekkel látják el a fogyasztókat, termelőket, a humán gyógyszereket ellátó vállalkozások raktáraival azonos kategóriába essenek, azaz mentesüljenek az esetleges működési korlátozások alól, mert ez veszélyeztetné az élelmiszertermelés biztonságát.
 • A vámkezelési eljárásban három nap helyett 8 nap után számítsanak fel raktározási költséget és növeljék meg 4 óra helyett 8 órára az egy konténer ingyenes kipakolására rendelkezésre álló időtartamot.

Vasút szektor árufuvarozás

 • A külföldi országok vírus megfékezésére tett intézkedései miatt az országhatárokon, a vonatközlekedtetéshez szükséges személyzet mozgása nehézkessé vált. Javasolják egységes protokoll kialakítását a szomszédos, illetve EU országokkal.
 • Céltámogatási rendszer azonnali bevezetése az egyes kocsi forgalom fenntartása érdekében, mivel a koronavírus miatti, európai szintű intézkedések jelentősen megnehezítik a közúti árufuvarozást, emiatt várhatóan nagyobb szerephez jut a vasúti fuvarozás. Az átterelődő mennyiség éppen azokat a szegmenseket érinti (pl. egyes kocsi forgalom), melyek működtetése rendkívül költséges;
 • A hálózat-hozzáférési díjak csökkentése (felár tartalom megszüntetése a pályahálózat-működtetők által nyújtott alap- és járulékos szolgáltatások esetén, ez nem igényli az Európai Bizottság jóváhagyását), amellyel ellensúlyozható az alacsonyabb termelékenység, eszközpark alacsonyabb kihasználtsága.
 • A külföldi üzemváltó határállomáson szolgálatot teljesítő hazai vasúti árufuvarozó társaságok vasúti munkavállalóit (pl. kocsivizsgáló, operátor), valamint a határátmenetekben vonatot továbbító személyzetét (vonatvezető, mozdonyvezető) ne korlátozzák, illetve ne kötelezzék arra, hogy Magyarország területére való visszatérés után karanténba vonuljanak, kivéve, ha erre kényszerítő ok van.
 • A kiutalt menetvonalak módosítása és lemondása esetén fizetendő díjak alóli mentesülés biztosítása.
 • A 203/2009-es Korm. rendelet szerinti időszakos orvosi vizsgálatok felfüggesztését javasolják, továbbá a lejáró egészségügyi alkalmassági igazolások meghosszabbítását a veszélyhelyzet időtartamával plusz 30 nappal.
 • Vizsgálják meg a kísért kombinált forgalom (Ro-La) visszaállítás lehetőségét adott viszonylatokban (pl. Budapest-Wels/Regensburg; Szeged-Wels, Sopron-Wels), és – megvalósíthatóság esetén – tegyenek intézkedést azok állami támogatással történő újraindítására.
 • Az álló eszközök (kocsi, mozdony) bérleti szerződései nem mondhatók fel, így azokat fizetni kell, javasolják állami támogatással kompenzálni.
 • A határátmenetekben javasolják, hogy a nemzetközi tehervonatok a lehető legkevesebb időt tartózkodjanak a határállomásokon, ezért a folyamatok zökkenőmentes lebonyolításához a határállomásokon szükséges hatósági személyzetet 24 órában biztosítani szükséges;
 • Az oktatások meg nem történtének figyelmen kívül hagyásával haladéktalanul vezessék be a vasúti védőkocsik használati kötelezettségének kivezetését, ezzel is csökkentve az indokolatlan határállomási tartózkodási időket. (Szabályozásmódosítás meghirdetve, de az oktatás elmaradásra hivatkozással a bevezetés elhalasztva)
 • A vasútvállalatok munkájának összehangolása és segítése hatósági szinten (pl. biztonsági intézkedések, kocsivizsgálat összehangolása).
 • A vasúti árufuvarozási korridorok kapacitásának megtartása napi 24 órában.
 • Javasolják egységes hatósági protokoll kidolgozását a kialakult járványügyi helyzet miatt, az árú szállításra, – kiemelten koncentrálva a veszélyes áruszállításra- használt vasúti kocsik fővizsgálatának érvényességi idejének meghosszabbítására. Amennyiben a szakműhelyeknek is be kell zárni, javasolják, hogy az érintett időszakban lejáró az alváz és a tartány fővizsgák a járványügyi helyzet felfüggesztéséig kerüljenek szabályozott módon automatikusan meghosszabbításra.
 • Javasolják egységes hatósági protokoll kidolgozását a kialakult járványügyi helyzet miatt, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vasút-egészségügyi vizsgálatok érvényességi (és nem foglakoztatás egészségügyi) ideje a járványügyi helyzet felfüggesztéséig kerüljenek automatikusan meghosszabbításra.
 • Javasolják egységes hatósági protokoll kidolgozását a kialakult járványügyi helyzet miatt, hogy a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók időszakos vizsgáinak az érvényessége járványügyi helyzet felfüggesztéséig kerüljenek automatikusan meghosszabbításra.  A személyszállításhoz hasonlóan az árufuvarozás területén is szükséges a képzési-oktatási illetve vizsgáztatási feltételek, valamint a követelményszintek átmeneti felülvizsgálata, könnyítése.
 • Üzemanyag és alapanyag szállítások is élvezzenek elsőbbséget, magas prioritással kezeljék, sorolják előrébb e szállítmányok közlekedtetését.

Vasúti szektor beruházási projektek

 • A COVID-19 világjárvány kezelésére hozott intézkedések kapcsán a beruházási projektek esetében Vis Maior jogi helyzet országgyűlés általi deklarálása. 
 • Rendeljék el a vasúthatósági eljárások, valamint az állami beruházások lebonyolítása során, az elektronikus úton benyújtott dokumentumok, számlák kötelező elfogadását a veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt.

Vasúti szektor személyszállítás

 • Az értékesítési bevételek jelentősen csökkentek és további csökkenő tendenciát mutatnak. A nemzetközi vasúti személyszállítás felfüggesztése és a belföldi utasszám csökkenés miatt
 • Javasolják a Szociálpolitikai menetdíj támogatást terv szinten kifizetni, ill. a vasúti költségtérítési (veszteségtérítési kasszát) a központi költségvetésben megemelni.
 • Társaságok működéséhez szükséges források folyamatos rendelkezésre állása mind a rendkívüli helyzet időszakában, mind azt követően társadalmi érdek, a szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állása érdekében
 • A szektorban az igénybe vevőkkel történő gyakoribb kontaktus növeli a megfertőződés veszélyét – ezért a társaságok részére megfelelő védőeszközök és fertőtlenítő szerek biztosítása
 • A munkaerő megtartása érdekében fel kell függeszteni a munkaadói és munkavállalói járulékok fizetését, és/vagy a TOP-6.8.2.-15-KE1-2016-00001 számon futó bértámogatási pályázatból, vagy ahhoz hasonló alapból bértámogatási forrásokhoz juttatni a közszolgáltatókat
 • A betegállományban lévők növekednek, javasolják a túlóra korlátok átmeneti feloldását.
 • A beszállítók bizonytalan teljesítése miatt – a forgalombiztonságot szem előtt tartva – a járművek műszaki állapotának protokollján enyhítést javasolnak.
 • Járatszűkítéseket kell bevezetni, mert már most folyamatos humán és műszaki kapacitáskorlátozások valósulnak meg, amelyek következtében leállhat a teljes személyszállítási és vontatási szolgáltatás.
 • Munkavállalói és munkáltatói terhek csökkentése mellett többlet szabadság, többlet túlóra engedélyezése úgy, hogy e személyi jellegű ktg. terheit az állam átvállalja.
 • Szükséges a képzési-oktatási, illetve vizsgáztatási feltételek, valamint a követelményszintek átmeneti felülvizsgálata, könnyítése.
 • A közbeszerzési rendszer átmeneti könnyítése, mert a jelenlegi rendszerek havária esetén nem biztosítanak gyors reagálást és kellő rugalmasságot.

Közúti személyszállítást érintő javaslatok

 • A menetrendszerinti országos, elővárosi és regionális autóbusz-közlekedésben munkanapokon tanszüneti vagy annál szigorúbb menetrend bevezetése, az iskolai forgalomhoz kötött járatok közlekedésének felfüggesztése valamint a vasúti közlekedésben az iskolaidőszakhoz kötött ([60]-as kódú) vonatok közlekedésének felfüggesztése.
 • Készpénz használatától mentes jegyváltás elrendelése. A jegyértékesítés és az utastájékoztatás digitális platformokon, okos eszközökön történő szélesebb körű megvalósítása (applikációk, ingyenes állomási WIFI biztosítása, a szolgáltatások csak érvényes menetjeggyel történő igénybevételének kialakítása). Az állomásokon – pénztári nyitva tartás alatt, vagy működőképes automaták esetén – kötelező jegyelővétel bevezetése.
 • Utasok számára utazási vészhelyzeti kódex kialakítása (egymás mellé ülés, távolság, védőeszközök, stb.)
 • A közlekedési szolgáltatóknál a front és back office személyzet munkavégzésével kapcsolatos, a járványhelyzetnek megfelelő higiéniai folyamatok kialakítása különös tekintettel az állomásokon, szolgálati helyeken, műszaki javítóbázisokon. Kiemelten fontos az utazószemélyzet védőfelszereléssel (maszk, kesztyű, fertőtlenítő szerek stb.) történő ellátása, valamint a járművek takarításának fertőtlenítésének szigorítása, ezzel kapcsolatos eljárásrend, szabályzat kialakítása.
 • A szociálpolitikai menetdíj támogatás után átmenetileg ne kelljen ÁFA-t fizetni ebben az évben illetve a folyósítása a teljes 2020. évre vonatkozóan előre történjen meg.
 • Gépjárművek állandó terheinek csökkentése. (pl. teljesítményadó/súlyadó, KGFB adótartama, hatósági műszaki vizsgadíjak, illetékek)
 • Személyszállító vállalkozások részére állami működési és foglalkoztatás-bővítési hitelprogram. (kamatmentes, halasztott fizetésű formában forgóeszközre és munkahely-teremtésre is)  
 • A munkaerő megtartása és a pandémiás helyzet megszűnése után a minél előbbi szolgáltatás helyreállítására tekintettel, legalább fel kellene függeszteni a munkaadói és munkavállalói járulékok fizetését, és/vagy a TOP-6.8.2.-15-KE1-2016-00001 számon futó bértámogatási pályázatból, vagy ahhoz hasonló alapból bértámogatási forrásokhoz juttatni a közszolgáltatókat.
 • A közlekedési társaságok, vállalkozások likviditásának elősegítése érdekében azonnali intézkedésként a gázolaj jövedéki adójának fizetési kötelezettségét a közszolgáltatási szerződés alapján autóbusszal végzett személyszállítási szolgáltatók esetében legalább június 30-ig fel kell függeszteni.
 • A MOL Nyrt. közreműködésének segítségével el kell érni, hogy a Közszolgáltató Társaságok hitelkeretét emelje meg a duplájára, ill. a fizetés határidők legalább 90 napra történő megemelése.
 • A helyközi személyszállító kapacitások szervezett, bevonása az azonnalian szükségessé váló teherszállításba.(pl csomagszállítás)
 • Szociálpolitikai Menetdíj Támogatások (tekintettel arra, hogy a kedvezményezett rétegek a nyugdíjasok és diákok nem utaznak) nem a tény, hanem a terv szerinti kifizetése a szolgáltatóknak, hiszen ott jelentős költségvetési megtakarítás kumulálódik.
 • Ha ez előbbi nem valósítható meg akkor a megtakarított SZMT átcsoportosítása a bevétellel nem fedezett indokolt költségtérítési sorra a központi költségvetésben
 • Javasolják, hogy a kormány időszakosan tiltsa meg, hogy a személygépkocsis személyszállítói, és személytaxis vállalkozó járművekre kötött kötelező felelősség biztosítás és casco biztosítások esetén a biztosító társaságok „vállalkozói felárat”  – jelen helyzetben akár három, négy, ötszörös díjakat – alkalmazzanak.
 • A személyes okmányok, és gépkocsik műszaki vizsgálatainak időszakos jelenlegi rendszerének felfüggesztését javasolják lehetőséget biztosítani arra, hogy a személygépkocsis személyszállító és személytaxi járművek esetében bármely  gépkocsi műszaki vizsgahelyen elvégezhető legyen az időszakos műszaki vizsgálat.

Önkormányzatokkal való egyeztetés

 • A Fővárosi és más Önkormányzat által „kivetett” droszt használati díjat ne kelljen az időszakos műszaki vizsgát megelőzően, előzetesen egy éves időtartamra megfizetnie a taxis vállalkozóknak.
 • A jelenleg hatályos rendelkezés helyett kérjük a  droszt használati díj átmeneti időre törlését eltörlésének mérlegelését, vagy kérik bevezetni az időarányos, havonta, vagy negyedévente esedékes, utólagos díjfizetést.

A taxikat érintő javaslatok

 • A taxi-személyszállítást és személyszállítást végző vállalkozások is részt vehessenek a pandémia idején az áru/csomag és ételszállításban. élelmiszerszállításban betegekhez való kijárásban, koronavírus tesztek minták kiszállításában. az egészségügyi és járványügyi személyzet szállításában.
 • A taxis érdekképviseletek és köztestületek felajánlják, hogy megszervezik a Fuvarvezénylő Központot, amelyen keresztül a feladatok allokációja elvégezhető.

Forrás: Portfolio